Toepassingen / markten

 

Stikstofgas wordt in de industrie en voedingsverwerkingsbranche vooral gebruikt om zuurstof verdringen en zo de kwaliteit of veiligheid van een product of productieproces te vergroten.

Zuurstof is de voornaamste oorzaak van snelle of langzame oxidatieve reacties (bijv. brand, explosie, aantasting van metalen en ander materialen) en stimuleert daarnaast bacteriegroei.
Stikstof daarentegen, is een droog inert gas wat niet reageert met andere stoffen. Deze eigenschappen maken dat een grote verscheidenheid aan industrieën stikstofgas gebruiken om normale zuurstof houdende lucht te verdrijven.

Toepassingen stikstof generatoren 

Voor o.a. de volgende toepassingen en markten levert AVILO stikstof generatoren:

 • Brandbeveiliging
 • Voedingsverwerkingsindustrie  
 • Analytische chemie
  • Liquid chromatography / Mass chomatography 
  • Gas chromatography
  • Div. laboratorium analyses (Fid, toc, waterstof, zero air)
 • Petrochemische industrie
  • Tank blanqueting
  • Pipeline purging
  • Inerting
  • Catalyst regeneratie
  • Menggas (verlagen calorische waarde gas)
 • Farmaceutische industrie
  • Medicijn verpakken
  • Brand/explosie beveiling bij productie
 • Electro industrie
  • Antioxidant bij productie
  • Conditioneren bij warmte bewerking
 • Hoogte simulatie (sporttraining) 
 • Banden vulinstallaties:
 • Rapid prototyping 
 • Plasma snijden

Bekijk een selectie van onze projecten wereldwijd