10 Contaminaties in Persluchtsystemen

In (voedsel)productiefaciliteiten is perslucht nog steeds cruciaal voor de fabricageprocessen. Denk bijvoorbeeld eens aan het leveren van drijfkracht of het automatiseren van het productieproces. Perslucht kan ook direct in contact komen met het product of kan ingezet worden voor het genereren van gassen. Een schone, droge en betrouwbare persluchttoevoer is essentieel om (kosten)efficiënt te blijven produceren.

Onzichtbare contaminaties

Veel productiemanagers en kwaliteitsmanagers zijn vaak niet op de hoogte van de verontreinigingen die zich in een persluchtsysteem bevinden en de gevaren die hiermee gepaard gaan. Slecht of onbehandelde perslucht bevat veel potentieel schadelijke en gevaarlijke verontreinigingen. Deze verontreinigingen (of wel contaminatie bronnen genoemd) moeten verwijderd of tot een aanvaardbaar niveau verlaagd worden. In de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie is men dit zelfs wettelijk verplicht.

Wat kunt u doen tegen contaminatie bronnen?

Een toegepaste analyse is de aanbevolen manier om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te kunnen toepassen. Inzicht in de contaminatie bronnen (bronnen van verontreinigingen) is daarbij fundamenteel voor een juiste aanpak. Hieronder worden de 10 meest voorkomende verontreinigingen genoemd die zich in elk standaard persluchtsysteem voordoen. Deze komen uit vier verschillende contaminatie bronnen.

CONTAMINATIE BRON 1: OMGEVINGSLUCHT

Compressoren zuigen enorme hoeveelheden omgevingslucht aan welke het systeem vult met een doorlopende aanvoer van onzichtbare verontreinigingen (contaminaties) zoals:

 • Waterdamp
 • Atmosferisch vuil / stof
 • Oliedamp
 • Micro-organisme

CONTAMINATIE BRON 2: DE COMPRESSOR

Naast de verontreinigingen uit de atmosfeer, zullen compressoren – ongeacht of deze olievrij zijn of niet – kleine hoeveelheden olie meegeven als gevolg van het compressieproces. Deze olie komt voor als:

 • Vloeibare olie
 • Olie-aerosolen
 • Oliedamp

Nadat de lucht gecomprimeerd is, zal door het koelen van de lucht in de na-koeler condensatie plaatsvinden, dit geeft de volgende vervuiling mee:

 • Water
 • Waterdamp
 • Water-aerosolen

CONTAMINATIEBRON 3: OPSLAGVAT

De inmiddels erg vervuilde perslucht wordt na de compressor vaak opgeslagen in een vat waar zich dan grote hoeveelheden verontreinigingen ophopen. Deze verontreinigingen leiden tot chemische reacties en oxidatie, die er op hun beurt weer toe leiden dat er extra verontreinigingen aan het persluchtsysteem worden toegevoegd.

CONTAMINATIEBRON 4: LEIDINGEN

Net als in opslagvat worden er niet alleen verontreinigingen in het leidingnetwerk opgeslagen, maar zal de distributie door het netwerk, vaak warme perslucht doen laten afkoelen waardoor op grote schaal condensatie optreed wat nog meer vochtverontreiniging als gevolg heeft. Dit kan weer corrosie en bacteriegroei bevorderden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Roest
 • Mineraal/Vuilophoping (pipescale)

Een juiste toepassing van persluchtconditionering kan bovenstaande verontreinigingen verwijderen of tot een acceptabel niveau terugbrengen. Voor sommige bedrijven is validatie van de perslucht aan de hand van een norm essentieel voor het voortzetten van het productieproces.

Wat kan Avilo doen tegen contaminatie bronnen?

Heeft u een persluchtsysteem of bent u van plan er een aan te schaffen? Avilo ondersteunt bij:

 • de advisering bij een juiste component keuze
 • het doelmatig en periodiek onderhoud
 • de accurate monitoring van uw perslucht
Vragen over contaminatiebronnen in uw persluchtsysteem?

Vragen over contaminatiebronnen in uw persluchtsysteem?

Avilo geeft vrijblijvend advies op maat bij vraagstukken over het elimineren van vervuilingen in het persluchtsysteem.

Gerelateerde berichten

Gasverpakken - 3 Oorzaken van Voedselbederf
Stikstof
Gasverpakken - 3 Oorzaken van Voedselbederf

Leer meer over de 3 bederf mechanismen van voedsel en hoe deze zijn te bestrijden.

Lees meer
Wat is Food Grade Perslucht?
Perslucht
Wat is Food Grade Perslucht?

Ontdek wat Food Grade perslucht is en hoe u het maakt?

Lees meer
Product lancering: Parker OIL-X Filter Serie
Producten
Product lancering: Parker OIL-X Filter Serie

Verbeterd product & Verlaagd in prijs

Lees meer